Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning

Introduktionsutbildning är kallad för handledarutbildning eller handledarkurs.
Utbildningen är för personer som ska övningsköra privat för personbil (behörighet B).
Man behöver gå en introduktionsutbildning innan man börjar övningsköra.

Handledare och eleven ska gå en introduktionsutbildning.
Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle. Det räcker att handledaren har gått utbildningen en gång, även om hen ska ha flera elever

Ring oss
Hitta oss